Generalforsamlingen i Travelmarket A/S afholdes hos Travelmarket, Nørregade 77, 7100 Vejle:
 
Tirsdag den 28. maj 2019, kl. 09.00, og dagsordenen er følgende:
  1. Præsentation af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af årsrapport 2018 til godkendelse.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  5. Bemyndigelse til køb af egne aktier
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.
 
Ad dagsordenens pkt. 3 – Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
Bestyrelsen indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. Årsrapporten kan ses på www.travelmarket.dk/investor/
 
Ad dagsordenens pkt. 4 - Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslår at årets resultat udloddes som udbytte
 
Ad dagsordenens pkt. 5 – Bemyndigelse til køb af egne aktier
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden indtil 27. maj 2024 at lade Selskabet erhverve egne aktier op til en samlet pålydende værdi på 10% af selskabets aktiekapital, dog således at selskabets beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt må overstige 10% af selskabets aktiekapital. Købsprisen, som betales i forbindelse med erhvervelsen af egne aktier, må ikke være under kurs 780 (kr. 7,80 per aktie) eller over kurs 2500 (kr. 25 per aktie).

Ad dagsordenens pkt. 6 - Valg af medlemmer til bestyrelsen
De eksisterende bestyrelsesmedlemmer, Lasse Bolander, Kåre Stausø Wigh og Ole Stouby er alle indstillet til genvalg.

Ad dagsordenens pkt. 7 – Valg af revisor
Selskabets revisor - Beierholm - foreslås genvalgt.

Ad dagsordenens pkt. 8 – Eventuelt
Der foreligger intet til behandling under dette punkt.
 
Adgangskort og aktionærernes stemmeret
Hvis du som aktionær ønsker at deltage på den ordinære generalforsamling, skal du have et adgangskort, som indtil den 22. maj 2019, rekvireres ved at sende en e-mail til Ole Stouby på e-mailadressen ols@travelmarket.com
Har du spørgsmål til generalforsamlingen eller om selskabets status og udvikling i øvrigt, er du velkommen til at kontakte Ole Stouby på telefonnummer 40817247 eller per e-mail.
 
Med venlig hilsen
 
Travelmarket A/S
 

Bestyrelsen
Find billige rejser til hele verden
Prissammenligningssiden Travelmarket.dk søger mere end 1.000 websider for at finde den bedste og billigste rejse til dig.