COVID-19 - Aktuel rejsevejledning

Travelmarket A/S – Tilbud om tilbagekøb af udestående aktier

Som meddelt ved selskabsmeddelelse nr. 101 af 19. maj 2015 har NASDAQ Copenhagen A/S, First North (”First North”) besluttet at imødekomme Travelmarket A/S’ anmodning om sletning af selskabets aktier fra handel på First North med virkning fra den 6. juli 2015. Sidste handelsdag for selskabets aktier på First North vil være den 3. juli 2015.
 
Som ligeledes meddelt ved selskabsmeddelelse nr. 101 af 19. maj 2015 tilbyder Travelmarket A/S i forbindelse med afnoteringen, at selskabets aktionærer kan tilbagesælge deres aktier til selskabet til kurs 7,80, svarende til en præmie på 50 pct. i forhold til kursen den 24. april 2015, hvor selskabets generalforsamling traf beslutning om at søge selskabets aktier slettet fra handel på First North.
 
Aktionærerne i Travelmarket A/S kan overdrage deres aktier i selskabet til Travelmarket A/S fra og med dags dato og indtil den 30. juni 2015, kl. 16.00 (”Tilbudsperioden”). Aktierne kan overdrages til Travelmarket A/S for et vederlag på DKK 7,80 pr. aktier á nominelt DKK 1, og afregning sker kontant. Mæglergebyrer og/eller andre omkostninger i forbindelse med aktionærernes salg af deres aktier skal afholdes af de pågældende aktionærer, og disse gebyrer og omkostninger er Travelmarket A/S uvedkommende.
 
Alle aktier, der overdrages til selskabet i henhold til dette tilbud, skal være frie og ubehæftede i enhver henseende.
 
Aktietilbagekøbsprogrammet iværksættes af bestyrelsen inden for rammerne af den bemyndigelse, der fremgår af vedtægternes punkt 3.3. Selskabet vil herefter kunne erhverve egne aktier på op til 10 % af den samlede nominelle aktiekapital.
 
Selskabets majoritetsaktionærer, Richard Bunck og O.S. ApS, har tilkendegivet over for bestyrelsen, at de ønsker at fortsætte som aktionærer i selskabet efter afnoteringen, og at de derfor ikke ønsker at udnytte muligheden for helt eller delvist at tilbagesælge deres aktier til selskabet. Richard Bunck og O.S. ApS besidder tilsammen i alt nominelt DKK 2.579.159 aktier i selskabet, svarende til 93,8 % af den samlede nominelle aktiekapital. Således er der maksimalt 170.841 aktier, som vil kunne ønske at benytte sig af tilbuddet, hvorfor selskabet vil være i stand til at erhverve alle minoritetsaktionærernes udestående aktier i selskabet, såfremt de måtte ønske at gøre brug af nærværende tilbud.
 
Enhver aktionær, som ønsker at afhænde sine aktier i selskabet til Travelmarket A/S i medfør af dette tilbud, skal anmode sit eget kontoførende institut, hvor aktierne er registreret i depot, om at overdrage aktierne til Travelmarket A/S via Nordea Bank Danmark A/S (”Nordea”). Afregning af de overdragne aktier afvikles kontant af Nordea via VP Securities A/S forventelig med handelsdag d. 2. juli og valør d. 6. juli 2015. Acceptblanket, som skal benyttes ved overdragelsen af aktierne, er sendt pr. brev til alle navnenoterede aktionærer. Acceptblanketten er endvidere tilgængelig her.
 
Aktionærer der ikke ønsker at sælge deres aktier i selskabet fortsætter som aktionærer i det unoterede selskab. Bestyrelsen gør i den forbindelse opmærksom på, at de tilbageværende aktionærer også efter afnotering af selskabets aktier fra First North, løbende via selskabets hjemmeside vil modtage oplysninger om forhold, som selskabets bestyrelse vurderer til at være af væsentlig betydning.
 
 
Yderligere information:
Travelmarket A/S, direktør Ole Stouby, telefon 76 43 30 54 - mobil 40 81 72 47,
ols@travelmarket.com
 
Certified Adviser: PricewaterhouseCoopers – Carsten Yde Hemme, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, tlf. 39 45 39 45. website: www.pwc.dk.
 
Om Travelmarket: Travelmarket driver en international internetbaseret rejsesøgemaskine med avancerede søgefaciliteter. Selskabet retter sig mod rejsende, der gratis får stillet rejsesøgemaskiner til rådighed.
 
Travelmarket A/S (cvr. nr. 25 92 33 24), Nørregade 77, 7100 Vejle er noteret på First North under TMCOM.

Vedhæftning:
Acceptblanket
Find billige rejser til hele verden
Prissammenligningssiden Travelmarket.dk søger mere end 1.000 websider for at finde den bedste og billigste rejse til dig.